TwitterFacebookRss


जी.एम.एम. बचत

जी.एम.एम. बचत यस बचत योजनामा अनुसार रु. ५००.०० मा खाता खोल्न सकिने छ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ५.०० प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ । जि.एम.एम. बचत खाताको बिशेषताहरु: (१) रु. ५००.०० मा खाता खोल्न सकिने । (२) ५.०० प्रतिशत बार्षिक ब्याजदर । (३) निशूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा । (४) माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गराईन्छ । (५) प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी गरिने । (६) आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।