TwitterFacebookRss


जेष्ठ नागरिक बचत

जेष्ठ नागरिक बचत यस बचत योजनामा ६० बर्ष पुग्नु भएका जेष्ठ नागरिक महानुभावहरुले रु. ५,००.०० मा खाता खोल्न सक्नु हुनेछ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ७.५० प्रतिशत व्याज दिइने छ । जेष्ठ नागरिक बचत खाताको बिशेषताहरु :- (१) रु. ५,००.०० मा खाता खोल्न सकिने । (२) ७.५० प्रतिशत बार्षिक ब्याजदर । (३) निशूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा । (४) माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गराईने । (५) प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी गरिने । (६) आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।