Notice for Telephone number Changeटेलिफोन नम्बर परिवर्तन भएको सूचना

This is notify to all our customers and concerned people, dated from 2067/04/07, Our telephone numbers has been changed as follows:
01-4622883
01-4622884
01-4621137
Fax: 01-4621990

यहि मिति २०६७/०४/२७ गते बिहिबारको दिनबाट यस गोरखा मिलेनियम बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लि. को सम्पर्क टेलिफोन नम्बर परिवर्तन भएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुलाई गराउदछौ

नयाँ नम्बरहरु यसप्रकार छन् ;-

०१-४६२२८८३

०१-४६२२८४४

०१-४६२११३७

फ्याक्सः ०१-४६२१९९०

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *