TwitterFacebookRss

टेलिफोन नम्बर परिवर्तन भएको सूचना

यहि मिति २०६७/०४/२७ गते बिहिबारको दिनबाट यस गोरखा मिलेनियम बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लि. को सम्पर्क टेलिफोन नम्बर परिवर्तन भएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुलाई गराउदछौ

नयाँ नम्बरहरु यसप्रकार छन् ;-

०१-४६२२८८३

०१-४६२२८४४

०१-४६२११३७

फ्याक्सः ०१-४६२१९९०