TwitterFacebookRss


बिशेष बचत खाता

बिशेष बचत खाता यस बचत योजना अनुसार रु. ५,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने छ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा बार्षिक ८.०० प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ । बिशेष बचत खाताको बिशेषताहरु :- Download Form (१) रु. ५,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने । (२) ८.०० प्रतिशत बार्षिक ब्याजदर । (३) प्रत्येक ३ महिनामा ब्याज भुक्तानी गरिने । (४) निशूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा । (५) माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गराईने । (६) नाबालक, लेखपढ् गर्न नजान्ने र संस्थाले पनि खाता खोल्न सक्ने । (७) आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने । (८) निशूल्कर् इमेलबाट खाता विवरण उपलब्ध गर्राईने । (९) खाता खोल्न कुनै पनि शुल्क नलाग्ने । (१०) निशुल्क बिमाको सुबिधा ।

९.००