मीलेनियम खुत्रुके कार्यक्रम

मीलेनियम खुत्रुके बचत नेपालकै सहकारी क्षेत्रको पहिलो कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रम अर्न्तगत घरको परिवार वा कुनै सदस्य तथा नावालकलाई समेत बचत गर्ने बानी बसाल्न घर-घरमै खुत्रुके बाकस उपलब्ध गराइन्छ । जसमा इच्छा बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । यसमा जम्मा भएको रकम मासिक रुपमा संस्थाको कर्मचारी मार्फत संकलन गरिन्छ । यस्तो रकम आवधिक बचत खातामा , खातावालाको इच्छा अनुसार जम्मा गरिनेछ र सोही अनुसार ब्याज उपलब्ध गराइनेछ ।

अवधि एकमुष्ठ सावा ब्याज भुक्तानी
१ वर्ष ७.००%
२ वर्ष ७.२५%
३ वर्ष ७.५०%

खुत्रुके बचत खाताको बिशेषताहरु: १. दैनिक मौज्दातमा ११.०० प्रतिशत सम्म बार्षिक ब्याजदर । २. प्रत्येक महिना ब्याजलाई साँवामा परिणत गर्दै लगिने । ३. तोकिएको समयावधि पछि साँवा र ब्याज एकमुस्ट भुक्तानी गरिने । ४. निशुल्क पासबुकको सुबिधा । ५. माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गर्राईने । ६. संस्था, नाबालक तथा लेखपढ् गर्न नजान्ने पनि खाता खोल्न सक्ने ।

Related Post