साधारण बचत साधारण बचत

यस बचत योजना अनुसार रु. १,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने छ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ७.०० प्रतिशत व्याज दिइने छ ।

साधारण बचत खाताको बिशेषताहरु :

(१) रु. १,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने ।
(२) ७.०० प्रतिशत बार्षिक ब्याजदर ।
(३) नि:शूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा ।
(४) माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गराईन्ने छ ।
(५) प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी गराईन्ने छ ।
(६) नाबालक, लेखपढ गर्न नजान्ने र संस्थाले पनि खाता खोल्न सक्ने छ ।
(७) आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।
यस बचत योजना अनुसार रु १,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने छ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ७.५ प्रतिशत व्याज दिइने छ ।

साधरण बचत खाताको बिशेषताहरु :

१. रु १,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने ।
२. ७.५ प्रतिशत बाषिर्क ब्याजदर ।
३. नि:शूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा ।
४. माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गर्राईने ।
५. प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी गरिने ।
६. नाबालक, लेखपढ गर्न नजान्ने र संस्थाले पनि खाता खोल्न सक्ने ।
७. आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।
८. नि:शूल्क इ-मेलबाट खाता विवरण उपलब्ध गर्राईने ।

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *