TwitterFacebookRss


साधारण बचत

साधारण बचत यस बचत योजना अनुसार रु. १,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने छ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ७.०० प्रतिशत व्याज दिइने छ । साधारण बचत खाताको बिशेषताहरु : (१) रु. १,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने । (२) ७.०० प्रतिशत बार्षिक ब्याजदर । (३) नि:शूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा । (४) माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गराईन्ने छ । (५) प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी गराईन्ने छ । (६) नाबालक, लेखपढ गर्न नजान्ने र संस्थाले पनि खाता खोल्न सक्ने छ । (७) आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।