TwitterFacebookRss

Portfolio

12 AGM Notice

मिति २०६९ साल भदौ ३ गते आईतबार बसेको सञ्चालक समितिको २० औं नियमित बैठकले यस संस्थाको १२ औं बाषिर्क साधारण सभामा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले निम्न मिति, समय र स्थानमा सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । प्रस्ताबहरु :- १) सञ्चालक समितिको तर्फाट अध्यक्ष ज्यूद्वारा प्रस्तुत बाषिर्क प्रतिवेदन उपर छलफल गरी अनुमोदन गर्ने बारे । २) आर्थिक बर्ष २०६८/०६९ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल...

Read More

New Telephone Number

New Telephone Number

Read More

Bishesh Saving

Bishesh Saving

Read More

Loan Consultation

Customers at Loan Consultation desk

Read More

At the Counter

Receiving the Cash the counter

Read More

At the Board Meeting

At the Board Meeting

Read More