जी.एम.एम. बचत

यस बचत योजनामा अनुसार रु. ५००.०० मा खाता खोल्न सकिने छ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ५.०० प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने छ ।

जि.एम.एम. बचत खाताको बिशेषताहरु:

(१) रु. ५००.०० मा खाता खोल्न सकिने ।
(२) ५.०० प्रतिशत बार्षिक ब्याजदर ।
(३) निशूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा ।
(४) माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गराईन्छ ।
(५) प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी गरिने ।
(६) आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।

Related Post