नयाँ व्याजदर

यस सस्थाले मिति २०६७/०४/१७ गतेदेखि निम्न उल्लीखित व्याजदर लागु गरेकोछ,

१. बचत योजना

बचत योजना ब्याजदर (प्रतिशतमा )
बिशेष बचत खाता ९.००
साधारण बचत खाता ७.५०
जेष्ठ नागरिक बचत खाता ८.००
जि.एम. एम. बचत खाता ५.५०

२. मुद्धती योजना

अवधि मासिक त्रैमासिक वार्षिक एकमुष्ठ
६ महिना ११.००%
९ महिना ११.५०%
१ वर्ष ११.५०% १२.५०% १३.५०% १३.५०%
२ वर्ष १३.००% १३.५०% १४.००% १४.५०%
३ वर्ष १३.५०% १४.००% १४.५०% १५.००%
४ वर्ष १४.००% १४.५०% १५.००% १५.५०%
५ वर्ष १४.५०% १५.००% १५.५०% दोब्बर भुक्तानी

३. खुत्रुके कार्यक्रम

अवधि ब्याजदर (प्रतिशतमा )
१ वर्ष १०.००
२ बर्ष १०.५०
३ बर्ष ११.००
४ बर्ष ११.५०
५ बर्ष १३.००

४. कर्जा

योजना ब्याजदर (प्रतिशतमा )
ब्यापारीक कर्जा १९.००
जग्गा खरिद २०.०००
व्यक्तिगत कर्जा २०.००
बैदेशिक रोजगार कर्जा १९.००
हायर पर्चेज २०.००
घर निर्माण कर्जा १९.००
शैक्षिक कर्जा १९.००
अन्य कर्जा २०.००
मुद्दति, शेयर तथा धितोमा +२.०० अथवा १४.०० जुन बढी हुन्छ

Related Post