साधारण बचत

यस बचत योजना अनुसार रु. १,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने छ । यो खातामा आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न सकिनेछ । यस बचतमा वाषिर्क ७.०० प्रतिशत व्याज दिइने छ ।

साधारण बचत खाताको बिशेषताहरु :

(१) रु. १,०००.०० मा खाता खोल्न सकिने ।
(२) ७.०० प्रतिशत बार्षिक ब्याजदर ।
(३) नि:शूल्क पासबुक र चेकबुकको सुबिधा ।
(४) माग अनुसार निशुल्क खाता विवरण उपलब्ध गराईन्ने छ ।
(५) प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी गराईन्ने छ ।
(६) नाबालक, लेखपढ गर्न नजान्ने र संस्थाले पनि खाता खोल्न सक्ने छ ।
(७) आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।

Related Post