12 AGM Notice

मिति २०६९ साल भदौ ३ गते आईतबार बसेको सञ्चालक समितिको २० औं नियमित बैठकले यस संस्थाको १२ औं बाषिर्क साधारण सभामा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले निम्न मिति, समय र स्थानमा सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

प्रस्ताबहरु :-

१) सञ्चालक समितिको तर्फाट अध्यक्ष ज्यूद्वारा प्रस्तुत बाषिर्क प्रतिवेदन उपर छलफल गरी अनुमोदन गर्ने बारे ।

२) आर्थिक बर्ष २०६८/०६९ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गरी अनुमोदन गर्ने बारे ।

३) आर्थिक बर्ष २०६९/७० को लागि अनुमानित बजेट पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

४) आर्थिक बर्ष २०६९/७० को लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

५) लेखा समितिको तर्फाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बारे ।

६) निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न शेयर सदस्यहरु र सञ्चालक समिति मध्येबाट २/२ जना प्रतिनिधि चयन गर्ने बारे ।

७) जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ।

८) सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ।

९) विविध :- क)…………………………. ख) …………………………..

कार्यक्रम :-

मिति :- २०६९/०५/२२ गते शुक्रबार (०७ सेप्टेम्बर २०१२ )

समय :- दिनको ठीक ११:०० बजे

स्थान :- मण्डला पार्टी प्यालेस चौथो तला, एलाएन्स इन्सुरेन्स कम्प्लेक्स, तीनकुने, काठमाण्डौं ।

सर्म्पर्क नं. :- ४६२२८४४, ४६२२८८३, ४६२११३७, ९८४१५९३३४४, ९८५१०४०५१०, ९८५१०५७८१३

 

Related Post